ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΝΜ 12003
ΥΨΟΣ    :18 cm