ΚΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ Μ SWA Χ

ΚΩΔΙΚΟΣ  :NM12743
ΥΨΟΣ : 221 cm