ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙ Α)

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΝΜ11106
ΥΨΟΣ: 12 cm