ΓΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΑ Α)

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΝΜ 11109
ΥΨΟΣ: 14 cm