ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙ Χ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΝΜ11106
ΥΨΟΣ: 12 cm